V predchádzajúcom týždni Elon Musk oznámil zámer svojej spoločnosti The Boring Company “konkurovať” firmám, ktoré sa dlhodobo snažia realizovať Elonovu víziu o prepravovaní ľudí a materiálu systémom vákuových túb zvaných Hyperloop. Dôvod tohto rozhodnutia zdôvodnil argumentom, že chce prispieť k rýchlejšiemu vývoju technológie, potrebnej na úplnú funkčnosť Hyperloopu. Rozdiely medzi Hyperloop One a The Boring Company vidieť už pri prístupe k vývoju technológií. Každá z firiem preferuje iný spôsob realizácie.

Hyperloop One vs. The Boring Company, bude hyperloop nad či pod zemou?

Hyperloop One vs. The Boring Company, bude hyperloop nad či pod zemou?
Zdroj: hyperloop one, thememo

Priama otázka od fanúšika

Inžinieri z Hyperloop One mali možnosť počas konferencie Reddit AMA vysvetliť, prečo radšej budujú trasy nad zemou, na rozdiel od Elonovej The Boring Company, ktorá plánuje raziť tunely s Hyperloop dráhami v nadchádzajúcich rokoch pod zemou.

Otázka od učastníka konferencie AMA znela jasne:

„Budú všetky hyperloop trasy umiestnené nad zemou? Alebo ste sa pozerali aj na možnosti umiesniť trasy pod zem? Nemyslíte si, že by bolo ľahšie budovať trasy v meste pod zemou?”

Na otázku fanúšika odpovedal inžinier Ismael Babur:

„Je lepšie budovať trasy nad zemou, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné, v hustom mestskom prostredí. Možnosť umiestnenia trasy pod zem je reálna, avšak nadzemné systémy sú vo všeobecnosti lacnejšie a rýchlejšie pre realizáciu či kontrolu.“

Odpoveď Babura zrejme naznačuje, že žiaden z troch systémov Hyperloop One, ktorý chcú realizovať do roku 2021, nebude postavený v hustejšom mestskom priestore. Hyperloop One uskutočňuje všetky svoje testy na vývojovej dráhe, ktorú volajú „DevLoop“ v odľahlej Nevadskej púšti severne od Las Vegas,.

Bezpečnosť alebo rýchlosť?

Nie všetci však súhlasia s tým, že nadzemné tunely sú spôsob, ako vyriešiť problémy s dopravou a to vrátane toho, kto prišiel s konceptom hyperloop technológie – Elon Musk.

Musk neskôr založil spoločnosť The Boring Company – ktorá je teraz konkurenčnou spoločnosťou pre známejšiu Hyperloop One. Elon taktiež ako dôvod prečo sa zameriavajú na razenie tunelov zdôraznil, že podzemné tunely sú “odolné voči počasiu“ a “viac stabilné“. Webová stránka spoločnosti The Boring Company tiež tvrdí, že takéto tunely by odľahčovali preťaženie mesta, pretože sú pod jeho úrovňou a poskytujú dobrú ochranu počas zemetrasení. (tunel sa pohybuje rovnomerne so zemou, na rozdiel od konštrukcií postavených na povrchu). Taktiež pri prírodných katastrofách, ktoré vznikajú pri zemetrasení je veľké množstvo poškodení a strát na životoch spôsobená pádom padajúcich trosiek z budov.

Hyperloop One vs. The Boring Company, bude hyperloop nad či pod zemou?

Samozrejme, tunelovanie na rozdiel od pozemného staviteľstva je neporovnateľne pomalšie a dokonca aj Musk pripúšťa, že spoločnosť the Boring Company musí nájsť spôsob, ako zlepšiť rýchlosť kopania týchto tunelov. Podľa jeho názoru, súčasné technológie nie sú dostatočne optimalizované a tak nemôžu konkurovať rýchlosti budovania dráhy spoločnosťou Hyperloop One. Je dôležité avšak dodať, že Musk predpokladá až 10 násobné zlepšenie rýchlosti kopania tunelov.

Reálne projekty Hyperloop One a The Boring Company sú plánované v horizonte rokov 2020 – 2021 takže posúdiť kto zvolil správnu stratégiu budeme môcť sami v najbližších rokoch. Čo sa myslíte vy? Radšej by ste sa prepravovali pod zemou či nad zemou.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here