Zamysleli ste sa už niekedy nad tým aký veľký dopad má uhlie a ťažba ropy na zmenu klímy? Za akú samozrejmosť ich považujeme v našom každodennom živote a ani si to neuvedomujeme? To ako žijeme, čo jeme, čo robíme – to všetko má obrovský dopad na zmenu klímy!

Tu vám ponúkame zoznam 10 spôsobov ako sa každý z nás môže zapojiť do boja proti klimatickým zmenám. Nech už s týmito bodmi naložíte akokoľvek, nemali by ste ich brať na ľahkú váhu, lebo každý, aj ty, môžeš urobiť hneď teraz niečo pre ochranu prírody, pre seba a budúce generácie (Musk nás všetkých nestihne odniesť na Mars).

10 spôsobov ako bojovať proti klimatickým menám
Zdroj: Tesla

10. Strešné solárne panely

Solárne strechy od Tesly sú naozaj budúcnosťou a majú veľký potenciál udržať našu planétu chladnejšou. Elon Musk dokonca dokázal, že solárna strešná krytina môže byť lacnejšia ako klasické strešné krytiny, keď sa do ceny zaráta návrat za energiu ktorú strecha vygeneruje. A práve to je dôvod ktorý by mal prilákať viac a viac ľudí na využívanie solárnej energie.  

Veľa domácností už dnes využíva solárnu energiu. Spoločnosť Drawdown odhaduje, že ak sa do roku 2050 využívanie solárnej energie zvýši z  0,4% na 7% dalo by sa vyhnúť vytvoreniu takmer 25 gigaton CO2 emisii. Čo by dokázalo ušetriť domácnostiam po celom svete približne 3,4 bilióna dolárov na nákladoch na energiu.

9. Chov kráv

Chov kráv je jednou z najobľúbenejších tém ochrancov klímy a bojovníkov za ekológiu. Najskôr sa totižto vyrúbe obrovská plocha dažďového pralesa aby sa vytvorili veľké trávnaté polia. Tieto polia sa následne nahusto naplnia kravami, ktoré produkujú (prdia) celé dni metán a sú kŕmené vysokokalorickou potravou ako je kukurica, na ktorej rast sa zase raz musí vyrúbať kus pralesa. Keď toto zmiešate dokopy, je to recept na globálnu katastrofu.

Existuje však nádej. Špeciálne v centrálnej amerike sa nový spôsob chovu kráv začína oplácať nie len farmárom, ale aj samotným kravám. Farmári sadia stromy na poliach. Stromy niesú sadené nahusto, no dostatočne na to, aby poskytovali kravám ochranu pred elementmi ako je slnko či dážď. Z tohto riešenia však nebenefitujú len kravy, farmárom to poskytuje možnosť zvýšiť diverzifikáciu ich príjmov a popri chove kráv a spracovaní mäsa, poskytuje farmárom možnosť predávať drevo, ovocie, či syrup.

Chov kráv takýmto spôsobom na 350 až 555 miliónoch akroch pôdy, by do roku 2050 dokázalo ušetriť viac ako 31 gigaton emisii CO2.

10 spôsobov ako bojovať proti klimatickým menám
Zdroj: ytimg

8. Solárne farmy

Solárna energie v posledných desaťročiach naberá na obrátkach a už teraz sa naša planéta pomaly plní solárnymi panelmi, ktoré dodávajú energiu tradičným sieťam a nahradzujú spaľovanie fosilných palív. Aj Čína, aj keď patrí medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia, patrí zároveň medzi najväčších investorov do obnoviteľnej energie. Napríklad ich známa Solárna panda, je schopná za 25 rokov vyprodukovať 3,2 miliardy kWh zelenej energie a v najbližších rokoch sa má rozrasť o súrodencov!

Pri momentálnom raste investicií do solárnych fariem by sa do roku 2050 mal podiel solárnej energie na trhu zvýšiť z 0.4% na 10% čo by ušetrilo takmer 37 gigaton CO2 emisii.

7. Plánovanie rodiny

Jedným z najzávažnejších klimatických zločinov, ktorých sa prezident Spojených Štátov Amerických, Donald J. Trump, dopúšťa, je zastavenie dotácii medzinárodným organizáciám, ktoré majú vo svojich programoch zmienku o interupcii. Ak chceme ako ľudia naďalej existovať na tejto planéte, budeme musieť obmedziť našu populáciu. Čo znamená, že najmä v rozvojových krajinách, kde je pôrodnosť stále vysoká, budeme musieť ľuďom sprístupniť informácie o možnostiach plánovanej rodiny a zjednodušiť prístup k antikoncepcii.

Je potrebné aby ženy v týchto krajinách mali kontrolu nad tým aká veľká bude ich rodina. S jednoduchším prístupom k antikoncepcii si ženy zvolia mať menej detí a tým budú deti koniec koncov zdravšie a budú lepšie vybavené na život. Investície do plánovania rodiny v rozvojových krajinách by napomohli udržaniu svetovej populácie pod 9,7 miliárd do roku 2050, čo by ušetrilo takmer 125 gigaton CO2 emisii, v porovnaní so scenárom, v ktorom rozvojové krajiny takúto investíciu neobdržia a počet obyvateľov dosiahne 10 miliárd.

6. Vzdelávanie dievčat

Nobelovú cenu za mier dostala hrdinka zmeny klímy Malala Yousafzai. Malal obhajuje právo dievčat chodiť do školy. Obhajuje svet, v ktorom ženy majú ekonomické príležitosti, pretože vzdelané a úspešne ženy majú tendenciu mať deti neskôr a a hlavne ich mať menej.

Odstránenie chudoby v rozvojových krajinách sa javí ako zvláštny spôsob zmeny klímy, kedže bohatší ľudia spotrebujú v priemere viac energie ako tí chudobnejší. A predsa, čím skôr ľudia na celom svete získajú slušnú životnú úroveň, tým skôr sa ľudská populácia planéty stabilizuje a o to skôr sa naša závislosť na fosílnych palivách dostane pod kontrolu.

S investíciami 39 miliárd amerických dolárov do bezpečnosti a vzdelania žien po celom svete by napomohlo ušetreniu až neuveriteľných 82.6 gigaton CO2 emisii do roku 2050.

10 spôsobov ako bojovať proti klimatickým menám
Zdroj: unitedbankofcarbon

5. Obnova tropických lesov

Ľudia vždycky boli a stále aj sú, naozaj tou najväčšou hrozbou pre svetové lesy. Pokrytie ekosystémov, lesov, sa znížilo z 15% pokrytia zemskej pôdy na 5%! Našťastie je obnova týchto ekosystémov nielen možná, ale hlavne nevyhnutná pre zdravie ľudí, samotných ekosystémov a svetovú ekonomiku.

Napríklad v Indonézii, vypaľovanie lesov v roku 2015 za účelom vytvárania farmárskej pôdy na pestovanie rastlín ako je palma olejná, z ktorej sa vyrába už tak svetovo známy a odsudzovaný palmový olej, vytvorilo viac emisií CO2 ako všetka produkcia emisií v USA dokopy.

Obnova 435 miliónov akrov týchto životne dôležitých lesných ekosystémov by do roku 2050 napomohla odstrániť 61,2 gigaton oxidu uhličitého z našej atmosféry.

4. Povedz nie! (Mäsu)

Silicon Valley je mometálne doslova posadnuté vývojom syntetického mäsa. Prečo? Lebo mäso proste chutí úžasne a ľudia sa ho nechcú vzdať! No ak sa chceme vyhnúť drastickým klimatickým zmenám, budeme ho musieť jesť menej.

Problém je naozaj obrovský, ale stále sa dá vyriešiť. Najmä ľudia v bohatých krajinách konzumujú oveľa viac potravín než potrebujú. Ak by len polovica ľudí na Zemi znížila svoj  denný príjem kalórii na 2500 kalórii, znížil by sa ich príjem mäsa a tak by sme sa vyhli 39,3 gigaton CO2 emisiám.

3. Zníženie potravinového odpadu

Tretina vypestovanej potravy nekončí v ústach človeka či zvieraťa. Odpadkové skládky sa plnia obrovským množstvom jedla. Ľudia potrebujú pochopiť, že potraviny aj keď dobre nevyzerajú, môžu dobre chutiť. Zníženie celosvetového odpadu jedla na polovicu by znížilo emisie CO2 o 26,2 gigaton.

10 spôsobov ako bojovať proti klimatickým menám
Zdroj: renewableenergymexico

2. Veterná energia

Veterná energia skutočne zmení tvár tejto planéty. Vďaka technológii, ktorej cena sa za posledné roky dramaticky znížila a efektívnosť drasticky zvýšila, by mohli turbíny do roku 2050 vyrábať viac ako pätinu celosvetovej potrebnej elektrickej energie. Znižovanie nákladov na výrobu a inštaláciu veterných turbín čoskoro spôsobí, že veterná energia sa stane tým najlacnejším zdrojom energie na trhu.

S turbínami na zemi aj na mori, by sme v priebehu jednej dekády mohli znížiť výrobu CO2 emisii o 100 gigaton. Toto by síce stálo svet viac ako 1.8 triliónov amerických dolárov, no návratnosť investície by bola 7.7 trilióna amerických dolárov, čo je výhrou pre všetkých ľudí, investorov a hlavne planétu!

1. Alternatívne spôsoby chladena

Na veľké prekvapenie najväčší problém a zároveň aj riešenie klimatických problémov stojí vo vašej kuchyni či visí u vás na stene. Chemikálie nachádzajúce sa v chladničkách, ktoré udržujú naše jedlo studené a v klimatizačných systémoch, ktoré udržiavajú naše budovy chladnými, špecificky chlórfluórované uhľovodíky a hydrochlórofluorokarbóny, ničia našu planétu.

Tieto chemikálie sú neuveriteľne nebezpečné, a aj keď nespôsobujú zmenšovanie ozónovej vrstvy tak ako kedysi ich predchodcovia, ich dopad na celosvetové klimatické zmeny je obrovský. Pokiaľ sú tieto chemikálie nesprávne recyklované či len tak vyhodené na smetiskách, dopad týchto chemikálií na celosvetovú klímu je 1000 až 9000 krát horší ako dopad CO2.

Správna likvidácia týchto chladív je najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môžeme urobiť pre spomalenie globálneho otepľovania. Našťastie už existuje plán. Minulý rok sa zišli v meste Kigali v Rwande, zástupcovia krajín po celom svete aby vypracovali dohodu, ktorá stanovuje ciele a časové harmonogramy pre postupné ukončenie používania týchto chemikálií v prospech alternatív, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a na likvidáciu tých, ktoré sú už v obehu. Táto dohoda je povinná, s obchodnými sankciami pre tých, ktorí ju nedodržiavajú.

Cena týchto zmien bude až 900 miliárd amerických dolárov, ale napomôže obrovskému ušetreniu emisií, ktoré predstavujú ekvivalent 90 gigaton emisii CO2.

Týchto 10 spôsobov ako bojovať proti klimatickým zmenám vychádza z publikácie Drawdown, ktorá publikovala komplexný plán na zmiernenie globálnych emisií skleníkových plynov. Kniha ponúka nádej, že máme stále nadosah skutočné riešenia.

Zdroj: Inverse

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here