Po desaťročia sa vedci snažili prísť s ekologicky čistým riešením našich energetických potrieb. S riešením, ktoré by nám ako druhu pomohlo prežiť, no zároveň by neškodilo našej planéte a všetkému živému na nej. A ako sa zdá, hŕstka vedcov je k riešeniu naozaj blízko. Medzinárodný tím vedcov sa vo Francúzsku v tomto momente snaží vytvoriť našu vlastnú malú hviezdu a “skrotiť si nebesia”. Táto malá kontrolovaná “hviezda” by mala byť úplne čistým a takmer neobmedzeným zdrojom energie, ktorý by navždy vyriešil náš energetický problém. A ako sa zdá, k tomuto cieľu sú vedci bližšie ako by ste si mysleli.

Tokamak

To čo vedci v tomto momente stavajú vo Francúzsku je stroj s menom Tokamak. Tokamak tvarovo pripomína americkú šišku a vo svojich útrobách dokáže vytvoriť umelú “hviezdu”. Takýto reaktor využíva neuveriteľne horúcu plazmu na to aby vytvoril vhodné podmienky na jadrovú fúziu. Plazma uprostred Tokamaku je ionizovaná a teda sa dá v jeho útrobách udržať pod kontrolou silným magnetickým polom. Tento reaktor má potenciál zásobiť našu planétu čistou energiou po milióny rokov.

Jedinečný Tokamak - takmer neobmedzený, čistý zdroj energie je na dosah!

No jedná sa o naozajstné riešenie, ktoré vyrieši raz a navždy naše energetické potreby, alebo len o nereálny sen vedcov po celom svete? V tomto momente to vyzerá tak, že sa jedná o naozaj použiteľné riešenie a od komerčného využívania tejto technológie nás nedelí viac ako jedno desaťročie.

Aj keď sa to kedysi zdalo nemožné, dnes už naozaj dokážeme vyvinúť technológiu, ktorá je schopná vyrobiť, kontrolovať a uzavrieť plazmu horúcejšiu ako slnko. Tokamak je prvý stroj, ktorý nám umožňuje spoľahlivo využívať jadrovú fúziu. Všetky simulácie Tokamaku naznazčujú, že reaktor z čisto teoretického hľadiska funguje. Vedci sú už teraz schopný vytvoriť takto horúcu plazmu. To čo ostáva je upraviť Tokamak tak, aby vytváral viac energie ako spotreboval. A to sa dá dosiahnuť za pomoci jadrovej fúzie, ale to sa zatiaľ ešte nikomu nikdy nepodarilo, no každým rokom sa dostávame bližšie a bližšie k tomuto vytúženému cieľu.

Jedinečný Tokamak - takmer neobmedzený, čistý zdroj energie je na dosah!Jedinečný Tokamak - takmer neobmedzený, čistý zdroj energie je na dosah!

ITER je naozaj drahá hračka

ITER – International Theronuclear Experimental reactor, teda Medzinárodný Termonukleárny Výskumný Reaktor, je názov vyššie spomínaného fúzneho reaktoru, ktorý sa momentálne vyvíja v južnom Francúzsku. ITER je financovaný mnohými krajinami po celom svete a doteraz náklady na jeho vývoj dosiahli neuveriteľných 14 miliárd amerických dolárov. Jeho momentálne odhadované náklady na spustenie predstavujú 20 miliard dolárov. 45% týchto financií poskytuje hosťujúca krajina, Európska Únia. Zvyšok je rozdelený medzi krajiny ako Británia, Rusko, Čína, India, Japonsko či Južná Kórea a iné. Vedci v tomto momente odhadujú, že stroj budú schopný zapnúť v roku 2025, teda 40 rokov od jeho vzniku. Tento projekt bol započatý po historickom potrasení rúk prezidenta Spojených Štátov Amerických, Ronalda Regana a prvého prezidenta ZSSR, Mikhaila Gorbatcheva, v roku 1985.

No projektu hrozí, že príde o značnú časť financií. Administratíva Spojených Štátov Amerických pod vedením Donalda J. Trumpa nie je plne rozhodnutá tento projekt financovať. Donald Trump ako aj politická strana momentálne pri moci (Republikáni) neveria v globálne otepľovanie a teda ani v potrebu obnoviteľných zdrojov energie. No nie len toto by mohlo stáť ITER ich ročný prísun 400 miliónov amerických dolárov, najnovšie to vyzerá tak, že Americký senát vôbec neráta s týmito financiami vo svojom novom rozpočte. Portál The Energy Collective síce informoval, že prezident Trump pridelil tomuto projektu už v tomto momente 63 miliónov dolárov, no za prvé to nie je ani z ďaleka dosť a za druhé, senát túto položku vo svojom rozpočte vôbec nemá.

Jedinečný Tokamak - takmer neobmedzený, čistý zdroj energie je na dosah!

USA vedie výskum aj napriek nevôle vlády

Aj napriek nevôli Americkej vlády, USA a jej laboratória pracujú dňom i nocou na tom aby sa jadrová fúzia za pomoci Tokamaku stala čoskoro realitou. V októbri tohto roku, jedno z laboratórii Ministerstva Energetiky USA, PPPL – Princeton Plasma Physics Laboratory, ukončilo dôležité simulácie, ktoré študovali pohyb plazmových bublín a kvapiek. Táto štúdia napomohla pochopiť tomu ako sa teplo pohybuje a mení v útrobách Tokamaku.

Na to aby sa atómy vodíka zlúčili a vytvorili hélium musí Tokamak udržať nepredstaviteľne horúcu plazmu. Plazma je tým najhorúcejším, človeku známym, skupenstvom hmoty. Nie je to jednoduchá úloha, špeciálne kvôli vyššie spomínaným bublinám, ktoré vznikajú v útrobách Tokamaku, stúpajú a vypúšťajú dôležité teplo, tak ako pri vriacej vode. Na to aby Tokamak správne fungoval sa v jeho útrobách musí udržať stála teplota približne 100 miliónov Co.

Laboratórium PPPL plánuje v budúcnosti pomocou simulácií študovať ako sa toto správanie bublín mení podľa rôznych tvarov Tokamakov. Tak isto sa budú sústrediť na štúdium hustoty, teploty a toho, ako elektromagnetické sily ovplyvňujú správanie kvapiek plazmy. To sú nepostrádateľné informácie pre úspech projektu ITER.

Rok 2030 bude rokom čistej energie

Británia sa tak isto snaží stať sa jedným z najväčších hráčov vývoja jadrovej fúzie a momentálne pracuje na dizajnoch ich vlastnej elektrárne postavenej na technológii fúznych reaktorov. V októbri Britská firma Atkins oznámila nové partnerstvo s firmou Tokamak Energy. Toto partnerstvo by malo vytvoriť prvú fuznú elektráreň, ktorá by mala vyprodukovať viac energie ako spotrebuje. V tom istom čase, keď sa predpokladá dokončenie tohto Britského projektu, by mal byť spustený aj samotný ITER. Obe zariadenia plánujú spustenie a vygenerovanie prvej energie v roku 2025 a komerčne dostupnú energiu by chceli generovať do roku 2030.

Jedinečný Tokamak - takmer neobmedzený, čistý zdroj energie je na dosah!

Aj keď história ľudstva a jadrovej energie je trošku temná, jadrová fúzia je jedna z najsľubnejších, ak nie jediných technológií, ktoré nám dokážu zaručiť stabilnú energetickú budúcnosť založenú na čistej energii. Aj napriek populárnym obavám pred jadrovou fúziou, pravdou je, že v porovnaní s dnešnými jadrovými elektrárňami jadrová fúzia nepredstavuje takmer žiadne nebezpečenstvo. Tradičné jadrové elektrárne produkujú tony rádioaktívneho odpadu, kým jadrová fúzia neprodukuje nič okrem čistej energie.

Ešte nikdy v histórii ľudstva nebola takáto technológia viac potrebná. Dnes, keď nás od globálnej katastrofy spôsobenej globálnym otepľovaním nedeli viac ako 1-2 desaťročia, je príchod jadrovej fúzie viac ako len potrebný. Jadrová fúzia spolu so solárnou a veternou energiou nám prinesie čistú a udržateľnú budúcnosť, ktorú všetci chceme a potrebujeme!

Zdroj: OilPrice.com, ITER, Wikipedia

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here