Už sme si postupne zvykli, že umelá inteligencia nám pomáha pri rozpoznávanií a preklade textu do iného jazyka (google translate) alebo rozpoznávanie tvárí na základe fotografie. Teraz sa však umelá inteligencia dostáva aj do priemyselnej robotiky. Nezisková Spoločnosť Elona Muska OpenAl oznámila, že úspešne vycvičili (odborne povedané – natrénovali) svojich robotov pomocou umelej inteligencie.

Čo je to umelá inteligencia či neurón?

(anglicky Artificial intelligence, AI)

Umelá inteligencia je odbor informatiky zaoberajúci sa tvorbou strojov vykazujúcich známky inteligentného správania. Definícia pojmu „inteligentné správanie“ je stále predmetom diskusie, najčastejšie sa ako etalón inteligencia užíva ľudský rozum. Neurón ako základný prvok umelej neurónovej siete je často využívaný aj pri umelej inteligencií na klasifikáciu, rozpoznávania obrazu, signálov a.i.

Pre zaujímavosť, toto je základná štruktúra neurónu z ktorého vychádza aj štúdia OpenAI.

Elon Musk Blog, OpenAI

OpenAI, sa zamerala na vykonanie úlohy v simulovanom, virtuálnom prostredí, aby umožnila väčšiu kontrolu nad špecifickými rozdielmi medzi simulovaným a testovaným prostredím, ako je napríklad osvetlenie, tiene a hluk v pozadí.

Pre pochopenie systém pracuje v nasledovných krokoch.

  1. Záznam z kamery je spracovaný pomocou Vision Network – tá sa skladá z vnorenej neurónovej siete.
  2. Pomocou virtuálnej reality sa nahrá záznam požadovanej akcie robota.
  3. Záznam sa upraví vo Vision Network pomocou trénovania (odsimulujú sa prípady s rôznym nasvietením, rozložením objektov alebo textúrami a.i.).
  4. Imitation Network dáva príkazy na vykonanie pohybu manipulátora.

Elon Musk Blog, OpenAI

„Náš robot sa teraz naučil vykonávať túto úlohu, hoci sa jej pohyby môžu líšiť od tých, ktoré sú v demonštrácii.“

„S jednou ukážkou úlohy môžeme vykonať operáciu vychádzajúcu z rôznych začiatočných podmienok. Naučenie robota, ako vytvoriť iné blokové usporiadanie, si teraz vyžaduje len jednu ďalšiu demonštráciu operátora.“

Vysvetlil Josh Tobin, člen technického personálu OpenAI.

Aké sú výhody umelej inteligencie v robotike?

  • Pomocou jednej jedinej demonštrácie/ukážky vo virtuálnej realite dokáže systém reagovať na rôzne počiatočné podmienky.
  • Podobne ako ľudský mozog, bez toho, aby si vyžadoval vedomé úsilie tak aj tento systém dokáže odfiltrovať nepredpokladané zmeny prostredia a zamerať sa tak iba na dôležité prvky potrebné na dokončenie úlohy.
  • Urýchlenie nastavovania v ktorom môžu byť roboty naprogramované. Namiesto stovky hodín ručného programovania, ladenia a opravy chýb, robot by mohol vyškolený na vykonanie úlohy za niekoľko minút.

Keďže spoločnosť Tesla vlastní niekoľko desiatok stoviek robotických manipulátorov, nie je divu prečo sa spoločnosť OpenAI zaoberá aj problematikou riadenia robotických manipulátorov pomocou umelej inteligencie. Veď uplatnenie takejto metódy by mohlo ušetriť nie len čas, ale aj nemalé finančné prostriedky.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here