Nájsť spôsob akým prepojiť mozgy s počítačom je dlho hľadaným cieľom vedcov. K niektorým sľubovaným výhodám tohto prepojenia teraz môžeme pridať aj zlepšenú pamäť.

Ako funguje pamäť?

Domnievame sa, že naša pamäť funguje ako zakladanie spomienok do skrinky. Zažijeme novú udalosť, vytvoríme si spomienku a tú založíme do skrinky na neskoršie použitie. Podľa výskumu to takto jednoducho však nefunguje. Základné mechanizmy, ktoré stoja za pamäťou sú omnoho dynamickejšie. Neuróny (nervové bunky) v mozgu komunikujú prostredníctvom synaptických spojení (štruktúry, ktoré posúvajú signál z neurónu na neurón a tvoria obrovskú sieť) za pomoci neurotransmiterov – chemických látok, ktoré umožňujú prenos signálov.

Predstavte si neurotransmiter ako email. Ak ste zaneprázdnení a dostanete jeden alebo dva maily, môžete ich ignorovať. Ak však dostanete desiatky mailov od tej istej osoby, ktorá Vás bombarduje a všetky hovoria skoro o tom istom, je veľmi nepravdepodobné, že by ste si ich nepovšimli a odignorovali ich. Rovnako aj neuróny komunikujú medzi sebou navzájom len keď dostávajú viacero stimulov.

Ako to súvisí s pamäťou?

Našu pamäť podmieňuje práve sila týchto nervových prepojení. Rovnako aj schopnosť spomenúť si a pamätať si závisí na sile opakovaných a dlhodobých nervových prepojení.

Mozog je zázračný orgán, dokáže sa jednoducho rekonfigurovať alebo modifikovať. Avšak je aj svalom. Buď ho používame, posilňujeme a jeho sila rastie, alebo zanedbávame a strácame výkonnosť – teda aj pamäť.

Implantát pre zvýšenie výkonnosti mozgu

Vedci z Univerzity v Severnej Karolíne našli spôsob ako zlepšiť výkonnosť pamäti o 30% použitím ich implantátu, uvádza časopis New Scientist. Výsledky prezentované minulý víkend na stretnutí neurovedeckej spoločnosti vo Washingtone sú z prvých klinických testov na ľuďoch.

Ako to celé prebieha?

Vedci implantovali 20-tim dobrovoľníkom tzv. „pamäťovú protézu“. Títo ľudia už mali do mozgu zavádzané elektródy v rámci terapie epilepsie, takže pridanie ďalšieho systému nevyžadovalo dodatočné procedúry. Testy boli vykonané v dvoch krokoch: Najprv sa zbierali dáta mozgovej aktivity počas toho, ako sa dobrovoľníci učili. Následne implantát stimuloval tie oblasti mozgu, ktoré boli zapojené pri pôvodnom pamäťovom teste. Išlo o jednoduché cvičenie na posilnenie krátkodobej pamäte. Implantát posilňuje prepojenia, ktoré mozog obvykle používa na vytvorenie pamäťovej stopy. Keď z vonkajšieho prostredia dostaneme podnet, cez viaceré oblasti hipokampusu (centra pamäti v mozgu), prebehne séria komplexných elektrických signálov. V  hipokampuse sa tieto podnety vyhodnocujú a niektoré z nich sú odoslané do dlhodobej pamäti. Implantát len napodobňuje prirodzenú funkciu  hipokampusu a tým zvyšuje pamäťové schopnosti.

Vyhliadky do budúcnosti

Toto zariadenie by bolo možné využiť napríklad pre pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou – chronickým neurodegeneratívnym ochorením, ktorého hlavným príznakom je strata pamäte.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here